Проект
Коммунизм - будущее человечестваРазделы

 • Книги
 • Публицистика
 • Фотоальбом
 • Тексты песен
 • Гостевая книга
 • Гимн Туркменской ССР

  Гимн Туркменской ССР
  Музыка: В.Мухатов Слова: А. Кекилов
  
   
  Де? хукуклы халклармызы? достлугы 
  Совет илин бир машгала ?в?рди! 
  Бу достлугы? аркадагы рус халкы 
  Эгсилмез доганлык к?мегин берди. 
  
  Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
  Баря? коммунизми? е?шине бакан. 
  Ленин партиясындан г?йч алян, ?сй?н, 
  Совет Ватанымыз, ?ан Т?ркменистан! 
  
  Бейик Ленин ачды азатлык ёлун, 
  Бизе бакы ягты дурмуш гетирди. 
  Галкындырып ?хли халкы хак ише, 
  Е?ише, з?хмете, багта етирди. 
  
  Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
  Баря? коммунизми? е?шине бакан. 
  Ленин партиясындан г?йч алян, ?сй?н, 
  Совет Ватанымыз, ?ан Т?ркменистан! 
  
  Коммунизме баглап арзув-эркимиз, 
  Айды? гел?егмизи д?редй?с, гуряс. 
  Гызыл байдагы биз берк тутуп голда, 
  Биз бейик максада ынамлы баряс. 
  
  Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
  Баря? коммунизми? е?шине бакан. 
  Ленин партиясындан г?йч алян, ?сй?н, 
  Совет Ватанымыз, ?ан Т?ркменистан! 
   
  
  


  comm.voroh.com